Αρχική | Στόλος | Υπηρεσίες | Τεχνικός εξωπλισμός | Επικοινωνία Καθημερινές αναχωρήσεις με πλήρη φορτία Παρέχουμε υψηλής τεχνολογίας ψυκτικούς θαλάμους , διασφαλίζοντας την απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταφοράς κάθε τύπου εμπορεύματος Ειδικές μεταφορές υπερμεγέθους  ή  υπέρβαρου φορτίου με όχημα συνοδείας Προσωρινή αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένους ψυχώμενους χώρους σχεδιασμένους βάσει προδιαγραφών HACCP Η εταιρεία λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και ως διαμεταφορέας, χρησιμοποιώντας εκτός των ιδιόκτητων οχημάτων της και άλλα μεταφορικά μέσα τα οποία ναυλώνονται για λογαριασμό της. Τα μέσα αυτά επιλέγονται βάσει αυστηρών κριτηρίων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα  της μεταφοράς. H εταιρεία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυσή της, έχει επιτύχει σημαντική αύξηση των εργασιών και των πελατών της. Με γνώμονα την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα να αποθηκεύσουν προσωρινά προϊόντα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψύξης (βάσει προδιαγραφών HACCP) στις εγκαταστάσεις της στο 3ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, Αυλίδα.