Αρχική | Στόλος | Υπηρεσίες | Τεχνικός εξωπλισμός | Επικοινωνία Η εταιρία έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση αντικαθιστά σταδιακά τα οχήματά της με οχήματα τεχνολογίας EU5 και EU4 εξασφαλίζοντας τη χαμηλότερη εκπομπή ρίπων Τα οχήματα διαθέτουν συστήματα GPS για άμεση ενημέρωση της ακριβής θέσης τους Η εταιρία διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους εγκεκριμένους ως FRC Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι εξοπλισμένοι με πιστοποιημένα καταγραφικά θερμοκρασίας διασφαλίζοντας την ασφαλή και ποιοτική μεταφορά των προϊόντων