Αρχική | Στόλος | Υπηρεσίες | Τεχνικός εξωπλισμός | Επικοινωνία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ τον Οκτώβριο  του 2011 συστήθηκε η εταιρεία  σύμφωνα με το νέο νόμο 3887 / 2010.Τα  διοικητικά στελέχη της εταιρείας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο των χερσαίων μεταφορών.  Σκοπός της εταιρείας ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   είναι η ικανοποίηση των πελατών της παρέχοντας υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες. Ο σκοπός μας επιτυγχάνεται δουλεύοντας ομαδικά, αξιοποιώντας  την εμπειρία και την ευελιξία του προσωπικού μας με στόχο την κάλυψη των  αναγκών κάθε πελάτη μας.  Η εταιρεία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   δραστηριοποιείται στο χώρο των χερσαίων μεταφορών τόσο σε εθνικό  όσο  και σε διεθνές επίπεδο (Ευρώπη). Ο στόλος μας αποτελείται από τράκτορες και ρυμουλκούμενα  επικαθήμενα,  ανατρεπόμενα ή μη (κουρτίνες, ψυγεία τελευταίας τεχνολογίας με καταγραφικά θερμοκρασίας, βυτία υγρών τροφίμων και βυτία υγρών  καυσίμων) εξοπλισμένα με συστήματα GPS.   H εταιρεία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μέσα σε  λίγους μήνες από την ίδρυσή της, έχει επιτύχει σημαντική αύξηση των  εργασιών και των πελατών της.   Με γνώμονα την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, η εταιρεία  ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  παρέχει στους πελάτες της  την δυνατότητα να αποθηκεύσουν προσωρινά προϊόντα σε ειδικά  διαμορφωμένους χώρους ψύξης (βάσει προδιαγραφών HACCP) στις  εγκαταστάσεις της στο 3ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Σχηματαρίου –  Χαλκίδας, Αυλίδα. Ακολουθώντας τις διεθνείς συνθήκες της αγοράς, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία  πιστοποίησης ISO:900